WordPress giới hạn thư viện cho từng người dùng không thể sửa bài viết của người khác

WordPress giới hạn thư viện cho từng người dùng không thể sửa bài viết của người khác

// Limit media library access
if (!function_exists( 'og_show_current_user_attachments' ) ) {
    add_filter( 'ajax_query_attachments_args', 'og_show_current_user_attachments' );
    function og_show_current_user_attachments( $query ) {
        $user_id = get_current_user_id();
        if ($user_id == !current_user_can('activate_plugins') && !current_user_can('edit_others_posts')) {
             $query['author'] = $user_id;
        }
        return $query;
    }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *