Upload max size không hoạt động từ quyền user editor trở xuống

Sẽ không ít lần bạn muốn tăng giới hạn upload hình ảnh và file trong wordpress của bạn nhưng nó chỉ hoạt động trên mỗi quyền dành cho admin. Bạn không biết làm thế nào để tăng giới hạn upload cho cả quyền biên tập viên hoặc tác giả…

Đoạn code phía dưới sẽ giúp bạn điều đó. Bạn copy nó và gắn vào file function.php của theme mà bạn đang sử dụng là hoàn thành. Mặc định trong đoạn code trên là 10MB nhé, nếu bạn muốn tăng thêm dung lượng upload, hay thay đổi số 10000 nhé.

if (!function_exists( 'filter_site_upload_size_limit' ) ) {
    add_filter( 'upload_size_limit', 'filter_site_upload_size_limit', 20 );
    function filter_site_upload_size_limit($size) {
        if (!current_user_can('manage_options')) {
             $size = 1024 * 10000; // 10 MB.
        }
        return $size;
    }
}

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của Trường Thành, hy vọng kiến thức của mình có thể giúp được cho bạn điều gì đó. Chúc thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *