Server Nginx không nhận subfolder

Trường hợp, bạn thêm một subfolder vào website, nhưng server nginx lại không nhận các thư mục con của subfolder đó?

Trường hợp trên, mình thêm subfolder là blog/ và tạo 1 website wordpress trên blog/ nhưng server nginx không nhận và cách giải quyết đó là bạn thêm đoạn code dưới đây vào file nginx.conf của website hoặc file conf_HTTPS (đối với server dùng VPSSIM).

Nhớ đổi cv.com.vn thành domain của bạn nhé!

server {
    listen 80;
    server_name cv.com.vn www.cv.com.vn;
    location /blog {
        rewrite ^(/[^/]+)?(/wp-.*) /blog/$2 break;
        rewrite ^/blog/(.*)$ /blog/index.php?q=$1 last;
    }
}

Nếu các đoạn code của mình có thể giúp bạn giải quyết được vấn đề nào đó, thì đừng quên chia sẻ nó với bạn bè của bạn để họ nhé, nhỡ một ngày nào đó họ cũng gặp vấn đề như bạn thì sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *